Welcome to Yokar International Limited!
Contact Us Home > Contact Us > Contact us
Company Name: Yokar International Limited
Address: Rm. H, 5/F., China Economic Trade Building, No.7 Zizhu Rd., Futian District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-82790298
Fax: +86-755-82790299
E-mail: yokar@yokar.cnsales@yokar.cn
P.C.: 518040

 

 
Contact Us
Rm. H, 5/F., China Economic Trade Building, No.7 Zizhu Rd., Futian District, Shenzhen, China
Tel:+86-755-82790298
Fax:+86-755-82790299
Attention
Micro-Blog:
WeChat Public No: